Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg, når du betaler med Klarna eller bruger nogen af ​​vores andre tjenester. Derfor har vi samlet alle oplysninger om, hvordan vi bruger dine personoplysninger i denne databeskyttelsesinformation.

For at du nemt kan finde de sektioner, der interesserer dig, har vi inddelt dem under en række overskrifter. Du kan klikke på den respektive overskrift i listen nedenfor for at gå direkte til et afsnit.

1. Hvem er ansvarlig for dine personlige data?

Klarna Bank AB (publ), som er registreret hos det svenske selskabsregister med registreringsnummer 556737-0431 og med hovedkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm (“ Klarna ”, “ vi ”, “ vores ” eller “ os ” ), er ansvarlig for personoplysninger i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning (" GDPR "). Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af ​​dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesteam, som du kan kontakte via dataskydd@klarna.se .  

2. Dine rettigheder i forhold til dine personlige data

I henhold til databeskyttelseslovgivningen (GDPR) har du ret til at kontrollere dine egne personoplysninger og modtage information direkte fra os om, hvordan vi behandler data om dig. Nedenfor kan du læse om dine rettigheder. Vil du vide mere eller komme i kontakt med os for at udøve nogle af dine rettigheder? Det gøres nemmest ved at sende en mail til dataskydd@klarna.se . Ønsker du at modtage information om, hvilke personoplysninger Klarna behandler om dig, et såkaldt registerudtræk eller at få slettet data, skal du udfylde denne formular , som du kan finde på vores hjemmeside . For andre typer spørgsmål se kontaktoplysninger i afsnit 12 .          

Dine rettigheder

 • Ret til at få slettet dine oplysninger ("Ret til at blive glemt").

I nogle tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger. Det gælder f.eks. sådanne data, som ikke længere er nødvendige at behandle eller opbevare til det formål, som dataene blev indsamlet til, eller hvis du trækker dit samtykke til en behandling tilbage. I nogle tilfælde har Klarna ikke mulighed for at slette dine persondata: I så fald er det fordi dataene enten stadig er nødvendige at behandle til det formål, hvortil de er indsamlet, at Klarnas interesse i at fortsætte med at behandle data vejer tungere end din interesse i at modtage den slettet, eller fordi vi ved lov er forpligtet til at beholde dem. Du kan læse mere om de lovkrav, der gælder for Klarna vedrørende lagring af oplysninger, selvom du anmoder om at blive glemt i afsnit 4 og 9 . De love, der er beskrevet der, forhindrer os derfor i straks at slette visse data. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at vi bruger dine personoplysninger til bestemte formål såsom direkte markedsføring, som du kan læse mere om her på listen.          

Du kan finde mere information om retten til at blive slettet på den svenske databeskyttelsesmyndigheds hjemmeside .  

 • Ret til at blive informeret.

Du har ret til at blive informeret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det gør vi gennem disse databeskyttelsesoplysninger, gennem tjenestespecifikke ofte stillede spørgsmål, samt ved at besvare spørgsmål fra dig.

Du kan finde mere information om retten til information på den svenske datatilsyns hjemmeside .  

 • Retten til at få adgang til dine personoplysninger ("registreringsudtræk").

Du har ret til at få at vide, om Klarna behandler dine personoplysninger og til at modtage en kopi af dine personoplysninger, et såkaldt registerudtræk. Gennem registerudtrækket får du at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Du kan finde mere information om retten til indsigt på den svenske datatilsyns hjemmeside .  

 • Ret til at få adgang til og flytte dine personlige data til en anden modtager ("Dataportabilitet").

Denne ret betyder, at du kan anmode om en kopi af de data, som Klarna har om dig, og som vi behandler for at opfylde en aftale med dig, eller baseret på dit samtykke, i et maskinlæsbart format. Dette er for at du kan flytte dine personlige data til en anden modtager.

Du kan finde mere information om retten til dataportabilitet på den svenske datatilsyns hjemmeside .  

 • Ret til berigtigelse.

Du har ret til at anmode om, at vi retter urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig, og at vi supplerer dine oplysninger.

Du kan finde mere information om retten til berigtigelse på den svenske datatilsyns hjemmeside .  

 • Ret til behandlingsbegrænsning.

Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt syfte har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av de uppgifterna. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina uppgifter under tiden som vi kontrollerar detta, eller under tiden vi kontrollerar om du har rätt att invända mot viss behandling som beskrivs nedan.

Mer information om rätten till begränsning hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Du kan invända mot vår behandling som sker baserat på berättigat intresse (artikel 6(1)(f) GDPR) med hänvisning till dina personliga omständigheter. Du kan också alltid invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. När du meddelar oss att du inte längre vill få direktmarknadsföring från oss, kommer vi att stänga av marknadsföringen och alltså sluta skicka dig marknadsföring.

Mer information om rätten till invändning hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 • Rätt att invända mot ett automatiserat beslut som i betydande grad påverkar dig.

  Du har rätt att invända mot ett automatiserat beslut som fattats av Klarna om beslutet innebär rättsliga följder eller utgör ett beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Se avsnitt 6 om hur Klarna använder automatiserade beslut.

  Mer information om rätten att invända mot automatiserade beslut hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 • Rätt att återkalla samtycke.

Som beskrivs i avsnitt 5 nedan har du, i fall där vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uttryckliga samtycke, rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta med behandlingen.

 • Rätt att lämna in ett klagomål.

Om du har klagomål på Klarnas behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är den svenska tillsynsmyndigheten för Klarnas personuppgiftsbehandling. Integritetskyddsmyndigheten når du genom följande länk.

Inställningar i Klarna-appen: I Klarna-appen tillhandahåller Klarna en möjlighet för dig att skräddarsy dina preferenser för vissa tjänster, till exempel gällande notifieringar eller automatisk ifyllning av dina uppgifter vid köp. Vi kommer alltid att respektera dina val.

3. Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?

I det här avsnittet beskriver vi de typer av personuppgifter som vi samlar in eller skapar. I avsnitt 4 beskriver vi vad vi använder dessa typer av personuppgifter till.

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter - Namn, födelsedatum, personnummer, titel, yrke, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, nationalitet, ålder, inkomstuppgift etc.

 • Information om varor/tjänster - Detaljer som gäller de varor/tjänster du har köpt eller beställt. Till exempel typ av vara eller leveransspårningsnummer.

 • Information om din ekonomi - Information om till exempel din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik och tidigare kreditgodkännanden.

 • Betalningsinformation - Kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer, bankens namn.

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster - Vilken eller vilka tjänster samt vilka olika funktioner i dessa tjänster du har använt samt hur du har använt dem. Detta inkluderar information om utestående och historisk skuld, din återbetalningshistorik, och dina personliga preferenser.

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster - Teknisk data såsom svarstid för sidor, nedladdningsfel, samt datum och tid när du använde tjänsten.

 • Information om dina kontakter med Klarnas kundtjänst - Inspelade telefonsamtal, chattkonversationer och e-postkorrespondens.

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker - Information om hur du interagerar med butiker, såsom information om att du mottagit varor och typ av butik du handlat hos.

 • Enhetsinformation - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning samt liknande information om dina enhetsinställningar.

 • Information från externa sanktionslistor och PEP-listor - Sanktionslistor och listor över personer som utgör så kallade politiskt exponerade personer (“PEP”) inkluderar information såsom namn, födelsedatum, födelseplats, yrke eller position, och anledningen till att personen finns på respektive lista.

 • Känsliga personuppgifter - Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar religiös övertygelse, politisk eller filosofisk åskådning, fackföreningsmedlemskap, eller utgör information om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning samt biometrisk data.

 • Tjänstespecifika personuppgifter - Inom ramen för våra tjänster Klarna-appen, Klarnas spar- och betalkonton, vår browser extension, Auto-import, Klarnas Kontoinformationstjänst samt vid eventanmälningar använder vi ytterligare personuppgifter som inte täcks av de typer som räknas upp ovan. De uppgifter som det rör sig om per tjänst räknas upp här:

  • Klarna-appen och vår browser extension: Allt innehåll du laddar upp eller lägger in (såsom bilder, kvitton eller recensioner om produkter och säljare), platsinformation, information om geolokalisering, information om hur du använder webbläsaren i appen, samt de hemsidor du besöker när du har vår browser extension installerad;

  • Klarnas spar- och betalkonton: Information om dina transaktioner och dina insättningar och information om var dina insatta pengar kommer ifrån. Klarna kommer även för denna tjänst att behandla uppgifter om tredje man (såsom betalningsmottagare eller inbetalare);

  • Auto-import: Information från det anslutna e-postkontot om dina genomförda köp, produkt-, pris- och kvantitetsinformation, leveransspårningsnummer och information om butiker som vi för vidare till Klarna-appen;

  • Klarnas Kontoinformationstjänst: Information från dina andra bankkonton och andra typer av konton (såsom kortkonton) som du väljer att ansluta till tjänsten samt information som kontonummer, bank, historiska transaktioner från dina anslutna konton och saldo och tillgångar;

  • Eventanmälning på sociala medier: Information om din profil från ditt sociala mediekonto och affärsinformation som till exempel din arbetsgivares namn, adress samt typ av företag.

  Detaljerad information om relevanta personuppgifter per tjänst hittar du också i villkoren som vi samlat här.

4. Vilka personuppgifter används till vad och med vilken laglig grund?

I tabellerna nedan kan du läsa om,

 1. vad vi kommer att använda dina personuppgifter till (syftet),

 2. vilka typer av personuppgifter som vi använder för respektive syfte och om vi fått informationen direkt från dig eller från någon annan källa. Där vi får uppgifter från en annan källa namnges källan inom parentes,

 3. vilket lagstöd vi har enligt gällande dataskyddslagstiftning, såsom GDPR, att behandla uppgifterna om dig, vår så kallade “lagliga grund”, och

 4. efter hur länge Klarna slutar använda personuppgifterna för respektive syfte.

4.1 SYFTEN SOM DINA PERSONUPPGIFTER ALLTID ANVÄNDS FÖR. OAVSETT VILKEN TJÄNST DU ANVÄNDER.

Syftet med behandlingen - vad vi gör och varför.

Typer av personuppgifter som används för syftet, samt varifrån de kommer (källan). Se avsnitt 3 för att läsa mer om de olika informationstyperna.

Laglig grund för behandlingen enligt GDPR.

När syftet att använda uppgifterna upphör. Se avsnitt 9 för när Klarna raderar uppgifterna.

För att administrera vår kundrelation enligt våra avtal med dig för respektive tjänst du använder. Detta inkluderar att skapa och skicka information till dig i elektroniskt format (inte marknadsföring).

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

 • Känsliga personuppgifter.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3).

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Om tjänsten behandlar uppgifter som utgör känsliga personuppgifter (exempelvis från material du väljer att ladda upp) sker vår behandling baserat på ditt uttryckliga samtycke (Artikel 9(2)(a) GDPR).

När avtalet mellan dig och Klarna upphör.

Att kunna utföra kundnöjdhetsundersökningar och marknadsundersökningar, samt be om recensioner från dig via e-post, sms, telefon eller genom andra kommunikationskanaler.

Om du inte vill att vi ska utföra denna behandling kan du meddela oss detta genom att kontakta oss, se mer om dina rättigheter i avsnitt 2. Se kontaktuppgifterna i avsnitt 12.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att kunna utföra dessa typer av undersökningar, att den aktuella personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att uppnå syftet et samt att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

När avtalet mellan dig och Klarna upphör.

Säkerställa nätverks- och informationssäkerhet i Klarnas tjänster.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

Från andra källor:

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att kunna säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, att behandlingen är nödvändig för att uppnå syftet, samt att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Att vi säkerställer en god informationssäkerhet är även i ditt intresse som kund.

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

Denna behandling pågår under den tid du använder en tjänst.

För att kunna hjälpa dig som en sårbar kund (dvs. om du på grund av särskilda omständigheter är i behov av extra stöd vid kontakt med oss). Detta innebär att vi kan erbjuda dig särskilda hjälpmedel, till exempel när du kontaktar kundtjänst.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Känsliga personuppgifter (i form av hälsouppgifter).

Från andra källor:

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

Baserat på ditt samtycke (Artikel 6(1)(a) och Artikel 9(2)(a) GDPR).

När du meddelar oss att du inte längre utgör en sårbar kund eller genom att återkalla ditt samtycke. Vi slutar även med denna behandling om och när du meddelar oss att du inte längre vill vara kund hos Klarna.

För att kunna utföra riskanalys, förhindra bedrägerier, och riskhantering.

Behandlingen gör vi för att bekräfta din identitet och att datan du tillhandahåller är korrekt, samt för att bekämpa kriminella aktiviteter.

Behandlingen utgör profilering och automatiserat beslutsfattande. Vi använder automatiserat beslutsfattande för detta syfte för att kunna avgöra om du innebär en bedrägeririsk. Mer information om profilering och automatiserade beslut hittar du i avsnitt 6.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

 • Känsliga personuppgifter

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna ingå och fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Det finns också lagkrav på oss att vi måste fastställa våra kunders identitet (Artikel 6(1)(c) GDPR). (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism)

 

Känsliga personuppgifter behandlas i enlighet med ditt explicita samtycke.

Denna behandling pågår under den tid du använder någon av Klarnas tjänster.

Om Klarna har identifierat en risk i hur du använder Klarna kommer vi att fortsätta använda dina uppgifter för detta syfte och kontinuerligt uppdatera vår riskbedömning om en risk för bedrägeri finns. Denna behandling pågår så länge som vi enligt lag är skyldiga att spara dina uppgifter. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

Anonymisera dina personuppgifter i syfte att förbättra våra tjänster och produkter samt att analysera kundbeteenden.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3).

Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att anonymisera dina personuppgifter i produktutvecklingssyfte och att analysera kundbeteenden i syfte att förbättra tjänsten och kundupplevelsen. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att uppnå syftet, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Genom att anonymisera uppgifter som rör dig säkerställer vi även att vi använder personuppgifter så lite som möjligt.

 

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

Förekommer under hela den tid som Klarna måste behålla uppgifterna i sina system, till exempel för att fullfölja avtalet med dig eller följa tillämplig lag. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

För att göra dataanalyser för produktutveckling och produkttestning för att förbättra våra risk- och kreditmodeller samt för utformningen av våra tjänster (om möjligt anonymiserar vi först uppgifterna, vilket gör att det därefter inte förekommer någon personuppgiftsbehandling).

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3).

Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att utföra dataanalys för produktutveckling och produkttestning. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att uppnå syftet med behandlingen, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Våra kunder har även nytta av behandlingen eftersom den hjälper oss leverera träffsäkra och hållbara tjänster

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

Förekommer under hela den tid som Klarna ändå måste behålla uppgifterna i sina system, till exempel för att fullfölja avtalet med dig, eller följa tillämplig lag. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

Ta fram statistik och rapporter för att göra ekonomiska analyser eller analyser av betalningstrender eller betalningsvolymer i vissa regioner eller branscher (om möjligt anonymiserar vi först uppgifterna, vilket gör att det därefter inte förekommer någon personuppgiftsbehandling).

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3).

Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att ta fram statistik och rapporter för detta syfte. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att uppnå syftet med behandlingen, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

Förekommer under hela den tid som Klarna ändå måste behålla uppgifterna i sina system, till exempel för att fullfölja avtalet med dig eller följa tillämplig lag. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

Kontrollera och verifiera att du är den du utger dig för att vara.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Så länge som du använder någon av Klarnas Tjänster.

Delning av dina personuppgifter med de kategorier av mottagare som beskrivs i avsnitt 7.1 (leverantörer och underleverantörer, företag inom Klarnakoncernen, personer med fullmakt över dina ekonomiska affärer, myndigheter och köpare av fordringar, verksamhet eller tillgångar).

Varierar beroende på mottagare (se avsnitt 7.1).

Förekommer under hela den tid som Klarna har uppgifterna i sina system, till exempel för att fullfölja avtalet med dig eller följa tillämplig lag. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

Bestämma vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig.

Om du inte vill att vi ska utföra denna behandling av dina uppgifter kan du meddela oss detta genom att kontakta oss. Vi kommer då att sluta använda dina uppgifter för marknadsföring. Kontaktuppgifter hittar du i avsnitt 12.

Behandlingen kan utgöra profilering. Mer information om profilering hittar du i avsnitt 6.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3).

Behandlingen baseras på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att avgöra vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Vi har även vägt in att marknadsföring nämns som exempel på berättigat intresse i GDPR.

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

När avtalet mellan dig och Klarna upphör, eller om du meddelar oss att du inte är intresserad av denna behandling.

Om du samtycker, förse dig med information om våra produkter och tjänster samt våra erbjudanden i samarbete med våra partners.

 

Om du inte vill få reklam från oss, kan du motsätta dig när du vill.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

   

Från andra källor:

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

Behandlingen baseras på ditt samtycke(Artikel 6(1)(a)GDPR).

När du avanmäler dig eller informerar oss om att du inte vill att din data behandlas för detta ändamål.

Tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder, som är liknande till de du redan använder och som är en del av Klarnas shoppingplattform.

Om du inte vill få marknadsföring från oss kan du meddela oss detta genom att kontakta oss. Vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföring. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

Från andra källor:

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

Behandlingen baseras på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra tjänster. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Vi har även vägt in att marknadsföring nämns som exempel på berättigat intresse i GDPR.

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

När avtalet mellan dig och Klarna upphör, eller om du meddelar oss att du inte är intresserad av denna behandling.

Skydda Klarna från legala anspråk och ta tillvara Klarnas legala rättigheter.

I samband med en tvist kan Klarna även samla in andra typer av personuppgifter som rör dig om vi behöver det för att ta tillvara våra rättigheter.

Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse i att kunna skydda oss från legala anspråk. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att uppnå syftet för behandlingen, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

Förekommer under hela den tid som Klarna måste behålla uppgifterna i sina system, till exempel för att fullfölja avtalet med dig eller följa tillämplig lag. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

4.2 SYFTEN SOM DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS FÖR NÄR DU ANVÄNDER NÅGOT AV KLARNAS BETALNINGSSÄTT, KLARNA HOS EN BUTIK, ELLER VÄLJER ATT BETALA MED DEBIT- ELLER KREDITKORT I KLARNAS KASSA HOS EN BUTIK.

Syftet med behandlingen - vad vi gör och varför.

Typer av personuppgifter som används för syftet, samt varifrån de kommer (källan). Se avsnitt 3 för att läsa mer om de olika informationstyperna.

Laglig grund för behandlingen enligt GDPR.

När syftet att använda uppgifterna upphör. Se avsnitt 9 för när Klarna raderar uppgifterna.

Överlåtelse av butikens krav på betalning för ditt köp till Klarna (så kallad factoring).

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi (och butiken) har ett berättigat intresse att sälja respektive köpa din utestående skuld. Vi säkerställer att behandlingen är nödvändig för att uppnå syftet för behandlingen, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.

 

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

När köpet äger rum.

Delning av dina personuppgifter med de kategorier av mottagare som beskrivs i avsnitt 7.2 (butiker, betaltjänstleverantörer och finansiella institut, bedrägeribekämpningsbyråer och företag som tillhandahåller identitetsuppslag, samt Google).

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

Varierar beroende på mottagare (se avsnitt 7.2).

Primärt när köpet äger rum, men förekommer under hela tiden Klarna har uppgifterna i sina system, det vill säga till dess att uppgifterna tas bort. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

När du handlar i en butik som erbjuder Klarna som betalningssätt eller har Klarnas kassa kommer vi att undersöka i vilken ordning olika betalningssätt ska presenteras för dig i kassan hos butiken. Den här behandlingen påverkar inte vilka av Klarnas betalningssätt som är tillgängliga för dig.

Om du inte vill att vi ska utföra denna behandling av dina uppgifter kan du meddela oss detta genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du i avsnitt 12.

Den här behandlingen utgör profilering. Mer information om profilering hittar du i avsnitt 6.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

Om du har accepterat och använder tjänsten “Shoppingtjänst” som beskrivs mer utförligt i villkoren för tjänsten som du hittar här, så är den lagliga grunden för behandlingen fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Alternativt, om du inte har ingått avtalet för “Shoppingtjänst”, är behandlingen istället baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att undersöka i vilken ordning olika betalningssätt ska presenteras för dig i kassan hos butiken. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att uppnå syftet för behandlingen, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

När betalningssätten visats i kassan.

Förhindra att Klarnas verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, genom att övervaka och granska transaktioner Klarna genomför också löpande riskbedömningar och skapar riskmodeller för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering.

 

Den här behandlingen utgör profilering och automatiserat beslutsfattande. Mer information om profilering och automatiserade beslut hittar du i avsnitt 6.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster.

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

 • Information från externa sanktionslistor och PEP-listor. (Sanktions- och PEP-listor)

 • Känsliga personuppgifter (i form av uppgifter om politisk åsikt, religiös övertygelse och/eller hälsouppgifter),

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Klarnas spar- och betalkonton).

Följa lag (Artikel 6(1)(c) GDPR). (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism)

För känsliga personuppgifter är grunden att behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett allmänt intresse (Artikel 9(2)(g) GDPR).

När avtalet mellan dig och Klarna upphör. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

Utföra bedrägerikontroll innan ett köp beviljas.

Denna behandling innebär en profilering och ett så kallat automatiserat beslut. Vi använder det automatiserade beslutet för att avgöra om ditt köp utgör en bedrägeririsk. Mer information om profilering och automatiserade beslut hittar du i avsnitt 6.

Se även avsnitt 7.2.3 om vår användning av bedrägeribekämpningsbyråer med vilka dina uppgifter kan delas, samt vår legala grund för den delningen.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

Klarna får även information från bedrägeribekämpningsbyråerna om din information indikerar bedrägeriförsök.

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

När bedrägerikontrollen har utförts.

Sammanställa bokföring och redovisning i enlighet med bokföringslagar samt bevarande av denna i enlighet med gällande lag.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Information som gäller dina kontakter med Klarnas kundtjänst. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

Följa lag (Artikel 6(1)(c) GDPR). (Bokföringslag (1999:1078))

Under tiden som bokföringen sammanställs samt 7 år efter utgången av det år som uppgiften registrerades. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

Att utföra beräkningar i enlighet med regler om kapitaltäckningsskyldigheter.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Klarnas spar- och betalkonton).

Följa lag (Artikel 6(1)(c) GDPR). (Kapitaltäckningsförordningen 575/2013, och Kapitaltäckningsdirektivet 2013/36)

7 år efter utgången av det år som uppgiften registrerades. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

4.3 SYFTEN SOM DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS FÖR NÄR DU ANVÄNDER NÅGOT AV KLARNAS BETALNINGSSÄTT SOM INNEBÄR ATT KREDIT LÄMNAS ELLER NÄR DU ANVÄNDER KLARNAKORTET ELLER ENGÅNGSKORTET.

Syftet med behandlingen - vad vi gör och varför.

Typer av personuppgifter som används för syftet, samt varifrån de kommer (källan). Se avsnitt 3 för att läsa mer om de olika informationstyperna.

Laglig grund för behandlingen enligt GDPR.

När syftet att använda uppgifterna upphör. Se avsnitt 9 för när Klarna raderar uppgifterna.

Överlåtelse av butikens krav på betalning för ditt köp till Klarna (så kallad factoring).

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

 

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi (och butiken) har ett berättigat intresse att sälja respektive köpa din utestående skuld. Vi säkerställer att behandlingen är nödvändig för att uppnå syftet för behandlingen, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.

 

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

När köpet äger rum.

Delning av dina personuppgifter med de kategorier av mottagare som beskrivs i avsnitt 7.2 (butiker, betaltjänstleverantörer och finansiella institut, bedrägeribekämpningsbyråer och företag som tillhandahåller identitetsuppslag, samt Google).

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

 

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

Varierar beroende på mottagare (se avsnitt 7.2).

Primärt när köpet äger rum, men förekommer under hela tiden Klarna har uppgifterna i sina system, det vill säga till dess att uppgifterna tas bort. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

När du handlar i en butik som erbjuder Klarna som betalningssätt eller har Klarnas kassa kommer vi att undersöka i vilken ordning olika betalningssätt ska presenteras för dig i kassan hos butiken. Den här behandlingen påverkar inte vilka av Klarnas betalningssätt som är tillgängliga för dig.

 

Om du inte vill att vi ska utföra denna behandling av dina uppgifter kan du meddela oss detta genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du i avsnitt 12.

 

Den här behandlingen utgör profilering. Mer information om profilering hittar du i avsnitt 6.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

Om du har accepterat och använder tjänsten “Shoppingtjänst” som beskrivs mer utförligt i villkoren för tjänsten som du hittar här, så är den lagliga grunden för behandlingen fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR).

 

Alternativt, om du inte har ingått avtalet för “Shoppingtjänst”, är behandlingen istället baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att undersöka i vilken ordning olika betalningssätt ska presenteras för dig i kassan hos butiken. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att uppnå syftet för behandlingen, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.

 

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

När betalningssätten visats i kassan.

Förhindra att Klarnas verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, genom att övervaka och granska transaktioner Klarna genomför också löpande riskbedömningar och skapar riskmodeller för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering.

 

Den här behandlingen utgör profilering och automatiserat beslutsfattande. Mer information om profilering och automatiserade beslut hittar du i avsnitt 6.

 

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

 

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster.

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

 • Information från externa sanktionslistor och PEP-listor. (Sanktions- och PEP-listor)

 • Känsliga personuppgifter (i form av uppgifter om politisk åsikt, religiös övertygelse och/eller hälsouppgifter),

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Klarnas spar- och betalkonton).

Följa lag (Artikel 6(1)(c) GDPR). (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism)

 

För känsliga personuppgifter är grunden att behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett allmänt intresse (Artikel 9(2)(g) GDPR).

När avtalet mellan dig och Klarna upphör. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

Utföra bedrägerikontroll innan ett köp beviljas.

 

Denna behandling innebär en profilering och ett så kallat automatiserat beslut. Vi använder det automatiserade beslutet för att avgöra om ditt köp utgör en bedrägeririsk. Mer information om profilering och automatiserade beslut hittar du i avsnitt 6.

 

Se även avsnitt 7.2.3 om vår användning av bedrägeribekämpningsbyråer med vilka dina uppgifter kan delas, samt vår legala grund för den delningen.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

 

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

 

Klarna får även information från bedrägeribekämpningsbyråerna om din information indikerar bedrägeriförsök.

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

När bedrägerikontrollen har utförts.

Sammanställa bokföring och redovisning i enlighet med bokföringslagar samt bevarande av denna i enlighet med gällande lag.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

   

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Information som gäller dina kontakter med Klarnas kundtjänst. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

Följa lag (Artikel 6(1)(c) GDPR). (Bokföringslag (1999:1078))

Under tiden som bokföringen sammanställs samt 7 år efter utgången av det år som uppgiften registrerades. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

Att utföra beräkningar i enlighet med regler om kapitaltäckningsskyldigheter.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

 

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Klarnas spar- och betalkonton).

Följa lag (Artikel 6(1)(c) GDPR). (Kapitaltäckningsförordningen 575/2013, och Kapitaltäckningsdirektivet 2013/36)

7 år efter utgången av det år som uppgiften registrerades. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

4.4 ANVÄNDNING AV DINA (OCH TREDJE MANS) PERSONUPPGIFTER NÄR DU ANVÄNDER KLARNAKONTON (SPAR- OCH BETALKONTON).

Syftet med behandlingen - vad vi gör och varför.

Typer av personuppgifter som används för syftet, samt varifrån de kommer (källan). Se avsnitt 3 om de olika informationstyperna.

Laglig grund för behandlingen enligt GDPR.

När syftet att använda uppgifterna upphör. Se avsnitt 9 för när Klarna raderar uppgifterna.

Tillhandahålla Klarnas spar- och betalkonton.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Känsliga personuppgifter.

Från andra källor:

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Klarnas spar- och betalkonton).

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR). Villkoren för tjänsten hittar du här.

 

Uppgifter om tredje man (såsom betalningsmottagare eller inbetalare) baseras på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi och du (samt betalningsmottagaren/inbetalaren) har ett berättigat intresse att dessa uppgifter behandlas för att utföra berörda transaktioner. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

När avtalet mellan dig och Klarna upphör.

Delning av dina personuppgifter med de kategorier av mottagare som beskrivs i avsnitt 7.4 (kreditinstitut och andra finansiella institut).

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Känsliga personuppgifter.

Från andra källor:

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Klarnas spar- och betalkonton).

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet för tjänsten med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR). Du hittar villkoren för tjänsten här.

När avtalet mellan dig och Klarna upphör.

Förhindra att Klarnas verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, genom att övervaka och granska transaktioner, och genomföra riskbedömningar samt för att skapa riskmodeller.

 

Den här behandlingen utgör profilering och beslut om du innebär en penningtvättsrisk utgör så kallade automatiserade beslut. Mer information om profilering och automatiserade beslut hittar du i avsnitt 6.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

 • Information från externa sanktionslistor och PEP-listor. (Sanktions- och PEP-listor)

 • Känsliga personuppgifter (i form av uppgifter om politisk åsikt, religiös övertygelse och/eller hälsouppgifter som finns i PEP-lisorna).

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Klarnas spar- och betalkonton).

Följa lag (Artikel 6(1)(c) GDPR). (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism)

För känsliga personuppgifter är grunden att behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett allmänt intresse (Artikel 9(2)(g) GDPR).

Upp till fem år från avtalets upphörande eller efter avslutad kundrelation (i fall då brottsbekämpande myndigheter begär det upp till tio år). Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

Bokföring och redovisning i enlighet med bokföringslagar.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

Följa lag (Artikel 6(1)(c) GDPR). (Bokföringslag (1999:1078))

7 år efter utgången av det år då uppgiften först registrerades. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

Att utföra beräkningar i enlighet med regler om kapitaltäckningsskyldigheter.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Betalningsinformation.

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Information om din ekonomi. (Klarna och kreditupplysningsbyråer)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Klarnas spar- och betalkonton).

Följa lag (Artikel 6(1)(c) GDPR) (Kapitaltäckningsförordningen 575/2013, och Kapitaltäckningsdirektivet 2013/36)

7 år efter utgången av det år som uppgiften registrerades. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

4.5 ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER NÄR DU ANVÄNDER KLARNAS SHOPPINGTJÄNST.

När du använder Klarnas Shoppingtjänst kommer Klarna att behandla dina personuppgifter för de syften som beskrivs i tabellen nedan. Villkoren för Shoppingtjänst samt beskrivning av de funktioner som ingår i tjänsten Shoppingtjänst hittar du här.

Syftet med behandlingen - vad vi gör och varför.

Typer av personuppgifter som används för syftet, samt varifrån de kommer (källan). Se avsnitt 3 om de olika informationstyperna.

Laglig grund för behandlingen enligt GDPR.

När syftet att använda uppgifterna upphör. Se avsnitt 9 för när Klarna raderar uppgifterna.

Att leverera tjänsten Klarnas Shoppingtjänst och de funktioner som ingår i tjänsten.


Tjänsten innebär profilering av dig i syfte att anpassa innehållet i Klarna-appen och i Klarnas kassa.

 • Alla typer som nämns i avsnitt 3 inklusive;

 • Tjänstespecifika uppgifter (se avsnitt 3)

 • Känsliga personuppgifter

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet (villkoren för Shoppingtjänsten) med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Om tjänsten Shoppingtjänst även behandlar uppgifter som utgör känsliga personuppgifter (om du laddat upp denna typ av uppgifter, till exempel genom kvitton på vissa inköp/medlemskap, genom recensioner av produkter och säljare eller du i övrigt gett oss tillgång till dessa uppgifter), sker vår behandling baserat på ditt uttryckliga samtycke (Artikel 9(2)(a) GDPR). Mer information om den här typen av personuppgifter hittar du i avsnitt 3.

När avtalet mellan dig och Klarna upphör.

Du kan välja att dela din position och information om geolokalisering med oss. Vi använder denna information för att hitta butiker nära dig.

Du kan närsomhelst stänga av platsdelning och geolokalisering på din enhet.

Från dig:

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3, platsinformation och information om geolokalisering).

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet (villkoren för Shopping Service) med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

När funktionen stängs ner. Klarna kommer inte att spara din position och information om geolokalisering efter att vi har visat dig butikerna som ligger nära dig.

Att genom Klarna-appen tillhandahålla en webbläsare genom vilken du kan besöka till exempel butikers hemsidor. Klarna kommer att samla in information om hur du använder webbläsaren för att anpassa Klarna-appens innehåll.

Från dig:

 • Känsliga personuppgifter.

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Klarna-appen och vår browser extension).

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet (villkoren för Shoppingtjänst) med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

 

Om tjänsten behandlar uppgifter som utgör känsliga personuppgifter (exempelvis från sidor du besöker) sker vår behandling baserat på ditt uttryckliga samtycke (Artikel 9(2)(a) GDPR). Dessa känsliga uppgifter kommer dock inte att användas för annat syfte än att visa dig den aktuella hemsidan i webbläsaren.

När avtalet mellan dig och Klarna upphör.

Delning av dina personuppgifter med de kategorier av mottagare som beskrivs i avsnitt 7.5 (affiliate-nätverk, Google, samarbetspartners inom ramen för Klarnas Kontoinformationstjänst och erbjudande- och förmånsprogrammet, samt logistik- och transportföretag, analysverktyg för installationen av Klarna-appen och reklamtjänster).

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Känsliga personuppgifter (om du laddat upp eller annars gett oss tillgång till sådana uppgifter).

 

Från andra källor:

 • Information om varor/tjänster. (Butiken)

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Klarna-appen och vår browser extension).

Varierar beroende på mottagare (se avsnitt 7.5).

När avtalet mellan dig och Klarna upphör.

Du kan se reklam från Klarna när du är på andra webbplatser och appar, som t.ex. på sociala medier. Vi hanterar detta genom en rad olika nätverk för digital marknadsföring och med användning av ett flertal olika marknadsföringstekniker. De annonser du ser är baserade på information vi har om dig, som t.ex. din enhets-ID eller från din tidigare användning av Klarnas tjänster eller annonser på våra webbplatser som du tidigare har klickat på. Dina uppgifter används för att fastställa vilka annonser som är mest relevanta för dig.

Denna behandling kan bestå av profilering som har till syfte att skräddarsy tjänstens innehåll baserat på vad vi tror du kan vara intresserad av. Du kan läsa mer om profilering i avsnitt 6.

Från andra källor:

 • Information om din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Information om enheten. (Klarna)

Beroende på vilka nätverk för annonsering och tekniker som används för de specifika annonser du ser, baseras detta på huruvida du har gett eller inte gett ditt samtycke till (enligt Artikel 6(1)(a) i GDPR) eller om vi har ett berättigat intresse för att göra detta baserat på tillgodoseende av berättigade intressen (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid avvägande av intressen har Klarna fastställt att vi och du har ett berättigat intresse av att kartlägga vad för typ av annonser vi ska tillhandahålla dig med. Vi säkerställer att den behandling detta medför är nödvändig för att tillgodose det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rättighet att dina uppgifter inte behandlas i detta syfte.

Antingen när du aviserar oss om att du vill återkalla ditt samtycke eller när kontraktet mellan dig och Klarna upphör att gälla.

Vi kommer även att upphöra med den här behandlingen om och när du aviserar oss om att du inte längre vill vara kund hos Klarna.

4.6 TILLÄGGSTJÄNSTER DU FÅR TILLGÅNG TILL EXEMPELVIS VIA KLARNA-APPEN, ELLER GENOM KLARNAS BROWSER EXTENSION.

Syftet med behandlingen - vad vi gör och varför.

Typer av personuppgifter som används för syftet, samt varifrån de kommer (källan). Se avsnitt 3 för de olika informationstyperna.

Laglig grund för behandlingen enligt GDPR.

När syftet att använda uppgifterna upphör. Se avsnitt 9 för när Klarna raderar uppgifterna.

Om du har anslutit ditt e-postkonto till Klarnas Auto-import-tjänst så kommer Klarna att regelbundet ansluta till ditt/dina e-postkonto(n) för att inhämta information om dina gjorda köp.

Du kan när som helst avsluta denna tjänst och därmed ta bort Klarnas tillgång ditt e-postkonto.

Från andra källor:

 • Känsliga personuppgifter. (E-postleverantören)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Auto-import). (E-postleverantören)

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet (villkoren för tjänsten) med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Om tjänsten behandlar uppgifter som utgör så kallade känsliga personuppgifter (i e-post som vi behandlar) sker vår behandling baserat på ditt uttryckliga samtycke (Artikel 9(2)(a) GDPR). Mer information hittar du som beskrivs i avsnitt 3.

När avtalet mellan dig och Klarna upphör.

Om du valt att ansluta dina bankkonton till tjänsten Klarnas Kontoinformationstjänst kommer Klarna att visualisera och ge dig verktyg att kontrollera din ekonomi, med hjälp av erbjudanden skräddarsydda för din specifika situation.

Den här behandlingen utgör profilering för att anpassa tjänstens innehåll efter vad vi tror intresserar dig. Du kan läsa mer om profilering i avsnitt 6.

Om du väljer att ta del av erbjudanden och förmåner som Klarna levererar inom ramen för denna tjänst kommer vi att dela dina personuppgifter med den partner som levererar dessa (se avsnitt 7.5.3).

Från andra källor:

 • Känsliga personuppgifter. (Ditt anslutna konto)

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Klarnas Kontoinformationstjänst). (Ditt anslutna konto)

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet (villkoren för tjänsten) med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Om tjänsten behandlar uppgifter som utgör känsliga personuppgifter (från dina transaktioner) sker vår behandling baserat på ditt uttryckliga samtycke (Artikel 9(2)(a) GDPR). Mer information hittar du i avsnitt 3.

När avtalet mellan dig och Klarna upphör.

Om du använder vår browser extension kommer Klarna att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla vår browser extension, vilket inkluderar behandling av information om vilka internetsidor/internetdomäner du besöker:

Klarna behandlar information om de butiker vars hemsidor du besöker i syfte att identifiera erbjudanden, erbjuda återbetalning, och förse dig med anpassade erbjudanden i Klarnas browser extension och i Klarna-appen. Behandling av dina personuppgifter sker också för att skapa engångskort direkt i vår browser extension där denna del av tjänsten erbjuds.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Information om varor/tjänster.

 • Betalningsinformation.

 • Dina kontakter med de butiker du handlar hos eller besöker.

 • Känsliga personuppgifter.

 • Tjänstespecifika personuppgifter (se avsnitt 3 angående Klarna-appen och vår browser extension)

Från andra källor:

 • Enhetsinformation. (Din enhet)

 • Information kring din användning av Klarnas tjänster. (Klarna)

 • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Klarnas tjänster. (Klarna)

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet (villkoren för tjänsten) med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Om tjänsten behandlar uppgifter som utgör känsliga personuppgifter (från dina transaktioner) sker vår behandling baserat på ditt uttryckliga samtycke (Artikel 9(2)(a) GDPR). Mer information hittar du i avsnitt 3.

När avtalet mellan dig och Klarna upphör.

 

Om du ansluter dig med din Klarna-identifikation för att skapa ett nytt konto eller ansluta dig till ett befintligt konto för att lätt logga in på en säljares plattform, kommer Klarna att dela dina personuppgifter med den säljare som du bestämt dig för att ansluta dig hos.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

   

Från andra källor:

Kontakt- och identifikationsuppgifter (Klarna).

Baserat på ditt samtycke (Artikel 6(1)(a) GDPR)

När du aviserar oss om att du vill återkalla ditt samtycke.

Vi kommer även att upphöra denna behandling om och när du aviserar oss om att du inte längre vill vara kund hos Klarna.

4.7 ERBJUDANDEN OCH EVENTINBJUDNINGAR SOM POSTATS PÅ SOCIALA MEDIER, SAMT NÄR DU KONTAKTAR OSS VIA SOCIALA MEDIER

Syftet med behandlingen- vad vi gör och varför.

Typer av personuppgifter som används för syftet, samt varifrån de kommer (källan). Se i avsnitt 3 om de olika informationstyperna.

Laglig grund för behandlingen enligt GDPR.

När syftet att använda uppgifterna upphör. Se avsnitt 9 för när Klarna raderar uppgifterna.

Om du anmäler dig till ett event som postats på sociala medier kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla den efterfrågade tjänsten.

Du kan alltid avanmäla dig från detta genom att kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12 nedan.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Tjänstespecifika uppgifter (se avsnitt 3 angående Eventanmälning på sociala medier).

Behandlingen är nödvändig för att Klarna ska kunna fullgöra avtalet (om deltagande i eventet) med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

När eventet genomförts

4.8 KLARNAS BEHANDLING NÄR DU KONTAKTAR KUNDTJÄNST.

Syftet med behandlingen - vad vi gör och varför

Typer av personuppgifter som används för syftet, samt varifrån de kommer (källan). Se i avsnitt 3 om de olika informationstyperna.

Laglig grund för behandlingen enligt GDPR

När syftet att använda uppgifterna upphör. Se avsnitt 9 för när Klarna raderar uppgifterna.

Att hantera de ärenden som inkommer till Klarnas kundtjänst.

Detta inkluderar att spara olika former av skriftliga konversationer för att dokumentera kundärenden, samt i säkerhetssyfte och för att bekämpa bedrägerier.

Från dig:

 • Information om dina kontakter med Klarnas kundtjänst.

Från andra källor:

 • Information om dina kontakter med Klarnas kundtjänst. (Klarna)

Fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR).

 

Upp till tio år på grund av regler om preskription. Mer information om våra skyldigheter och rättigheter att spara information enligt lag hittar du i avsnitt 9.

Kvalitets- och förbättringssyfte (för att säkerställa ett bra kundbemötande). Vi kan komma att spela in telefonsamtal och sessioner för skärmdelning mellan dig och våra medarbetare för kvalitets-syften för att kunna leverera bättre produkter och tjänster till dig.

Från dig:

 • Information om dina kontakter med Klarnas kundtjänst.

Från andra källor:

 • Information om dina kontakter med Klarnas kundtjänst. (Klarna)

Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster, internutbildning och kvalitetsgranskning samt för att dokumentera kommunikationen med Klarnas kundtjänst. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att uppnå syftet, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du som kund har också ett intresse av att din kontakt med Klarna kvalitetsgranskas.

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss, se kontaktuppgifter i avsnitt 12.

90 dagar från det att inspelningen gjordes för kvalitets- och förbättringssyfte och 30 dagar för sessioner för skärmdelning i kvalitets-syften.

Dokumentera vad som kommunicerats mellan dig och vår kundtjänst (för att säkerställa att vi dokumenterat vad som avtalats eller diskuterats). Vi använder inspelade telefonsamtal mellan dig och våra anställda och våra anställdas noteringar för att dokumentera vad som kommunicerats.

Från dig:

 • Information om dina kontakter med Klarnas kundtjänst.

   

Från andra källor:

 • Information om dina kontakter med Klarnas kundtjänst.

Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att dokumentera kommunikation med Klarnas kundtjänst. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att uppnå syftet, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du som kund har också ett intresse av att din kontakt med Klarna kvalitetsgranskas.

 

Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss, se kontaktuppgifter i avsnitt 12

90 dagar från det att inspelningen gjordes.

Om du kontaktar oss via sociala medier såsom Facebook eller Twitter kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas också av dessa företag, i enlighet med deras dataskyddsinformation. Detta gäller också det svar du får av oss. Klarna behandlar dessa uppgifter för att svara på dina frågor.

Från dig:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter.

 • Information om dina kontakter med Klarnas kundtjänst.

Från andra källor:

 • Information om dina kontakter med Klarnas kundtjänst. (Klarna)

Fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR).

När vi besvarat din fråga.


5. Hur återkallar du ditt samtycke?

I de fall då Klarna använder dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kan du närsomhelst återkalla detta samtycke. Det gör du antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@klarna.se eller via de kontaktuppgifter som du hittar i avsnitt 12.

Du kan också själv ta bort uppladdad information från Klarna-appen, eller avsluta den aktuella tjänsten där personuppgifterna behandlas. Vi kommer då radera uppgifterna. Om du återkallar ditt samtycke eller tar bort den uppladdade informationen kan det innebära att tjänsten inte kan fortsätta användas i de fall Klarnas behandling av personuppgifter sker baserat på ditt samtycke.

Till sist: Som beskrivs i avsnitt 2 har du rätt att invända mot viss användning av dina personuppgifter (exempelvis kan du stänga av marknadsföring). Du har även rätt att få vissa uppgifter raderade, vilket också beskrivs i avsnitt 2.

6. Klarnas profilering och automatiserade beslut som i betydande grad påverkar dig.

6.1 KLARNAS PROFILERING AV DIG SOM KUND.

Klarna utför profilering av dig som kund. “Profilering” innebär en automatiserat behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig, exempelvis för att analysera eller förutsäga dina personliga preferenser, såsom köpintressen. Vi jämför samtidigt dina uppgifter med vad våra andra kunder, med liknande användande av våra tjänster, föredragit.

Syftet för Klarnas profilering och de typer av personuppgifter som används per respektive profilering beskrivs i detalj i avsnitt 3 ovan. Profileringen för dessa syften innebär ingen betydande påverkan på dig som kund.

Vi använder profilering för att;

 • kunna leverera våra anpassade tjänster, som anpassar sitt innehåll utifrån vad vi tror är mest intressant för dig (detta gäller Klarna-appen, de olika funktionerna i den, samt ordningen på olika betalningssätt i Klarnas kassa), och;

 • kunna leverera anpassad marknadsföring till dig genom såväl våra egna som externa plattformar och tjänster.

 • Har du frågor om hur profileringsprocessen går till kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du i avsnitt 12. Du kan när som helst invända mot vår profilering för marknadsföring genom att kontakta oss (och vi kommer då att sluta med profilering för marknadsföring). Du kan också avsluta vår profilering för våra tjänster genom att säga upp tjänsten.

6.2 KLARNAS AUTOMATISERADE BESLUT SOM I BETYDANDE GRAD PÅVERKAR DIG.

 • Automatiserade beslut med rättsliga följder, eller automatiserade beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig, innebär att vissa beslut i våra tjänster uteslutande fattas automatiserat, utan inblandning av våra anställda, och kan ha betydande effekt på dig som kund, jämförbart med rättsliga följder. Genom att fatta sådana beslut automatiskt ökar Klarna sin objektivitet och öppenhet i besluten om att erbjuda dig dessa tjänster. Du har samtidigt alltid en rätt att invända mot dessa typer av beslut. Hur du invänder mot den här typen av beslut beskrivs nedan i detta avsnitt.

  Dessa automatiserade beslut som i betydande grad påverkar dig innebär också att en profilering görs baserat på din information innan beslutet tas. Profileringen inför denna typ av beslut gör vi för att kunna bedöma din ekonomiska situation (inför beslut om att bevilja kredit) eller för att identifiera om din användning av våra tjänster innebär en risk för bedrägeri- eller penningtvätt. Vi profilerar ditt användarbeteende och ekonomiska förhållanden och jämför det med beteenden och förhållanden som indikerar olika nivåer av risker för oss.

  När tar Klarna automatiska beslut som i betydande grad påverkar dig?

  Vi tar denna typ av automatiserade beslut när vi:

 • Beslutar att godkänna din ansökan om att använda en tjänst som innefattar kredit.

 • Beslutar att inte godkänna din ansökan om att använda en tjänst som innefattar kredit; Dessa automatiserade kreditbeslut baseras på de uppgifter som du själv lämnat, uppgifter från externa källor som kreditupplysningsbyråer samt Klarnas egna interna information. Utöver information om dig så inkluderar Klarnas kreditmodell en stor mängd andra faktorer såsom Klarnas interna kreditrisknivåer, och våra kunders allmänna återbetalningsgrader (baserat på exempelvis aktuell produktkategori).

 • Beslutar huruvida du utgör en bedrägeririsk, om vår behandling visar att ditt beteende indikerar möjligt bedrägligt beteende, att ditt beteende inte överensstämmer med tidigare användning av våra tjänster, eller att du har försökt dölja din riktiga identitet. De automatiserade beslut som innebär att vi bedömer om du utgör en bedrägeririsk baseras på den information som du själv lämnat, uppgifter från bedrägeribekämpningsbyråer (se vilka som används i avsnitt 7.2.3), samt Klarnas egna interna information.

 • Beslutar huruvida det föreligger en risk för penningtvätt, om vår behandling visar att ditt beteende indikerar penningtvätt. I relevanta fall undersöker Klarna också om specifika kunder är listade på sanktionslistor.

 • Vilka typer av personuppgifter som används vid respektive beslut beskrivs i avsnitt 3. Mer information om vilka vi delar information med för profileringen vid våra automatiserade beslut hittar du i avsnitt 7.

Om du inte blir godkänd vid de ovan beskrivna automatiserade besluten kommer du inte att få tillgång till Klarnas tjänster, såsom våra betalningssätt. Klarna har flertalet säkerhetsmekanismer för att kontrollera att besluten är korrekta, vilken bland annat innebär löpande översikter av våra beslutsmodeller, och stickprov i enskilda fall. Om du har åsikter om utgången kan du vända dig till oss så tittar vi igenom att förfarandet har gått rätt till. Du kan också göra invändningar enligt nedan.

Din rätt att göra invändning mot dessa automatiserade beslut

Du har alltid rätt att invända mot ett automatiserat beslut med rättsliga följder eller beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig (tillsammans med den sammanhängande profileringen) genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@klarna.se. Detta innebär att en medarbetare på Klarna kontrollerar att beslutet är korrekt, med beaktande av ytterligare information och omständigheter som du ger oss.

7. Vem delar vi dina personuppgifter med?

När vi delar dina personuppgifter säkerställer vi att mottagaren behandlar dem i enlighet med denna information, till exempel genom att ingå så kallade dataöverföringsavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal med mottagarna. De avtalen inkluderar alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med en adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lag.

7.1 KATEGORIER AV MOTTAGARE SOM KLARNA ALLTID KOMMER ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED, OAVSETT VILKEN TJÄNST DU ANVÄNDER.

7.1.1 Leverantörer och underleverantörer.

Beskrivning av mottagare: Leverantörer och underleverantörer är bolag som endast har rätt att behandla de personuppgifter de mottar från Klarna för Klarnas räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Exempel på sådana leverantörer och underleverantörer är mjukvaru- och datalagringsleverantörer, betalningsutföringsleverantörer och affärskonsulter.

Syfte och laglig grund: Klarna behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet från andra företag som Klarna inte själv kan erbjuda. Klarna har ett berättigat intresse att kunna få tillgång till dessa tjänster och funktionalitet (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 2.

7.1.2 Klarnakoncernen.

Beskrivning av mottagare: Företag inom Klarnakoncernen.

Syfte och laglig grund: Detta krävs för att Klarna ska kunna tillhandahålla sina tjänster och funktionaliteter till dig. Klarna har ett berättigat intresse att kunna få tillgång till och tillhandahålla dessa tjänster och funktionaliteter (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 2.

När du handlar hos en butik utanför EU/EES som har avtal med ett annat bolag inom Klarnakoncernen behöver dina personuppgifter delas mellan ditt och butikens lokala Klarnabolag samt överföras utanför EU/EES för att ditt köp ska kunna genomföras. Den lagliga grunden för den här behandlingen är fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR).

Ditt lokala företag från Klarnakoncernen kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den dataskyddsinformation som gäller i ditt land (se lista). Du kan läsa mer om hur Klarna skyddar dina personuppgifter när dessa överförs utanför EU/EES i avsnitt 8.

7.1.3 En person som innehar fullmakt över dina ekonomiska affärer.

Beskrivning av mottagare: Klarna kan komma att dela dina personuppgifter med en person som har rätt enligt fullmakt att ta del av dessa.

Syfte och laglig grund: Detta görs för att förenkla din kontakt med oss (genom ombud), och görs baserat på ditt samtycke (Artikel 6(1)(a) GDPR).

7.1.4 Myndigheter.

Beskrivning av mottagare: Klarna kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Finansinspektionen, Skatteverket eller andra myndigheter och domstolar.

Syfte och laglig grund: Delning av personuppgifter med myndighet görs när vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller i vissa fall om du har uppmanat oss att göra det, om det krävs för att administrera skatteavdrag eller motverka brott. Ett exempel på rättslig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering. I Sverige delar Klarna också information om konton och räntor som mottagits eller betalats med Skatteverket för att beräkna din skatt. Beroende på myndighet och syfte så är de lagliga grunderna skyldighet att följa lag (Artikel 6(1)(c) GDPR), fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR), eller att Klarna har ett berättigat intresse att kunna skydda sig från brott (Artikel 6(1)(f) GDPR).

7.1.5 Avyttring av verksamhet eller tillgångar.

Beskrivning av mottagare: För det fall att Klarna säljer verksamhet eller tillgångar kan Klarna komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell köpare av sådana verksamheter eller tillgångar. Om Klarna eller en väsentlig del av Klarnas tillgångar förvärvas av en tredje part kan personuppgifter om Klarnas kunder också komma att delas.

Syfte och laglig grund: Klarna har ett berättigat intresse att kunna genomföra dessa transaktioner (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 2.

7.2 KATEGORIER AV MOTTAGARE SOM KLARNA DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED NÄR DU ANVÄNDER KLARNAS BETALNINGSSÄTT, KLARNA HOS EN BUTIK, ELLER VÄLJER ATT BETALA MED DEBIT- ELLER KREDITKORT I KLARNAS KASSA HOS EN BUTIK.

7.2.1 Butiker.

Beskrivning av mottagare: Med butiker avses de butiker du besöker eller handlar hos (vilket kan inkludera butikens koncernbolag om du har informerats om detta av butiken).

Syfte och laglig grund: För att butiken ska kunna utföra och administrera ditt köp och administrera ditt förhållande med butiken eller dess koncernbolag, t.ex. genom att bekräfta din identitet, skicka varor, hantera frågor och tvister, för att förhindra bedrägerier och i förekommande fall skicka relevant marknadsföring. För den behandling av dina personuppgifter som har delats med en butik och som butiken behandlar gäller butikens dataskyddsinformation. Normalt finner du en länk till butikens dataskyddsinformation på butikens hemsida. Den lagliga grunden för att utföra datadelningarna med butiker är dels fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR) eller ditt samtycke (Artikel 6(1)(a) GDPR), såtillvida datadelningen sker för att utföra avtalet mellan dig och butiken, dels baserat på Klarna och butikens berättigade intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 2.

7.2.2 Betaltjänstleverantörer och finansiella institut.

Beskrivning av mottagare: Betaltjänstleverantörer och finansiella institut tillhandahåller tjänster till dig, butiker och Klarna för att genomföra och administrera elektroniska betalningar genom en mängd betalningssätt, såsom kreditkort och bankbaserade betalningssätt som till exempel direktdebitering och banköverföring.

Syfte och laglig grund: Vissa butiker använder betaltjänstleverantörer med vilka de delar din information för administration av din betalning. Denna delning sker i enlighet med butikernas egen dataskyddsinformation. Butiken kan också när de behandlar din betalning låta Klarna dela din information med betaltjänstleverantören de använder. Vissa betaltjänstleverantörer samlar också in och använder din information självständigt i enlighet med deras egen dataskyddsinformation. Detta är exempelvis fallet för leverantörer av elektroniska plånböcker. Dessutom kan Klarna dela din information med finansiella institut när du genomför transaktioner med ditt konto för att fullfölja transaktionerna. Delningen med betaltjänstleverantörer och finansiella institut görs för att utföra en transaktion du initierat, och sker för att fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

7.2.3 Bedrägeribekämpningsbyråer och företag som tillhandahåller identitetsuppslag.

Beskrivning av mottagare: Dina personuppgifter delas med bedrägeribekämpningsbyråer och företag som tillhandahåller identitetsuppslag.

Syfte och laglig grund: Klarna delar dina uppgifter för att verifiera din identitet, korrektheten av den data du tillhandahållit, och för att bekämpa bedrägerier och andra kriminella aktiviteter. De företag som vi samarbetar med listas här. Observera att dessa bolag kan komma att behandla din data i enlighet med sin egen dataskyddsinformation.

Klarna delar din information baserat på Klarnas berättigade intresse att bedriva sin verksamhet (Artikel 6(1)(f) GDPR), då bedrägeribekämpningsbyråerna och företagen som tillhandahåller identitetsuppslag har information om bedrägliga beteenden och identitetsuppslag vilka är viktiga för Klarna att använda som underlag för att minska antalet bedrägliga köp. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 2. Du kan också kontakta de företag som finns listade i länken ovan om du vill utöva några av dina rättigheter som anges i avsnitt 2 även mot dessa företag.

7.2.4 Google.

Beskrivning av mottagare: När du använder Google Maps i kassan eller i Klarna-appen (till exempel genom att söka efter din adress i adressfältet, se “butiker nära mig” eller få information om närliggande kampanjer och erbjudanden), kommer dina personuppgifter att delas med Google. Google kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med Google Maps/Google Earths användarvillkor och integritetspolicy.

Syfte och laglig grund: Klarna delar denna information baserat på Klarnas berättigade intresse att bedriva sin verksamhet (Artikel 6(1)(f) GDPR), då Google Maps möjliggör hitta adress-funktionalitet i kassan och visa kartor och erbjudanden som är relevanta för din geolokalisering i Klarna-appen. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 2.

7.2.5. Nordea, när du betalar med Swish.

Beskrivning av mottagare: När du väljer att betala med Swish i Klarnas kassalösning kommer Klarna att dela information om den aktuella betalningen med Nordea. Nordea kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med sin egen dataskyddspolicy.

Syfte och laglig grund: Klarna delar uppgifter om din Swish-betalning med Nordea eftersom Nordea administrerar betalningar till Klarna via Swish. Delningen med Nordea görs för att utföra en Swish-betalning som du initierat, och sker för att fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

7.3 Kategorier av mottagare som Klarna delar dina uppgifter med när du använder något av Klarnas betalningssätt som innebär att kredit lämnas eller när du använder Klarnakortet eller Engångskortet.

7.3.1 Kreditupplysningsbyråer.

Beskrivning av mottagare: Om du ansöker om att få använda en tjänst från Klarna som innebär att kredit lämnas (se avsnitt 4.3 om vilka tjänster från Klarna som innebär kredit), kommer vi dela dina personuppgifter med kreditupplysningsbyråer. Delning sker inte när det rör mindre belopp eller där vi redan har tillräcklig information.

Syfte och laglig grund: Delningen av dina personuppgifter med kreditupplysningsbyråer görs för att bedöma din kreditvärdighet i samband med din kreditansökan, för att bekräfta din identitet och dina kontaktuppgifter, samt för att skydda dig och andra kunder från bedrägerier. Denna datadelning utgör en så kallad kreditupplysning.

I Sverige skickar Klarna ditt personnummer till kreditupplysningsbyrån i syfte att ta en kreditupplysning på dig. Kreditupplysningsbyrån kommer att informera dig om att Klarna tagit en kreditupplysning. Kreditupplysningen påverkar inte din kreditvärdighet.

Om du använder Klarnas kredittjänst “Dela upp.” så kan Klarna också skicka ditt personnummer och information om storleken på din utestående skuld, eller information om krediten sagts upp av Klarna (exempelvis om den inte återbetalats i tid), till UC AB. Den information som skickas till UC kommer att presenteras i UC:s framtida kreditupplysningar om dig, vilka är tillgängliga även för andra företag. Du kan alltid kontakta oss eller UC AB för att få reda på vilken information som delats mellan oss.

Kreditupplysningsbyrån inklusive UC AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation. Du kan se vilka byråer vi samarbetar med i Sverige här, och där också hitta en länk till deras respektive dataskyddsinformation. .

Klarna delar denna information baserat på Klarnas berättigade intresse att bedriva sin verksamhet (Artikel 6(1)(f) GDPR), då kreditupplysningsbyråerna har information om din finansiella ställning vilken är viktig för Klarna att använda som underlag för att säkerställa en korrekt kreditbedömning, och inte bevilja kredit till konsumenter som inte har möjlighet att betala tillbaka krediten. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 2. Du kan också kontakta de företag som finns listade i länken ovan om du vill utöva några av dina rättigheter som anges i avsnitt 2 även mot dessa företag.

Klarna sparar endast kreditupplysningsinformation om dig som vi tagit emot från en kreditupplysningsbyrå i ett skriptdataformat. Vi rekommenderar dig att vända dig direkt till kreditupplysningsbyrån som informerat dig om att Klarna tagit en kreditupplysning om du vill få en läsbar version.

7.3.2 Inkassoföretag (för förfallna skulder).

Beskrivning av mottagare: Klarna kan behöva dela din information när vi säljer, eller ger i uppdrag att driva in, förfallna obetalda skulder med ett inkassoföretag.

Syfte och laglig grund: Denna delning sker för att driva in dina förfallna skulder. Inkassoföretagen behandlar personuppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation, eller enbart för Klarnas räkning i egenskap av Klarnas personuppgiftsbiträde. Inkassoföretagen kan komma att rapportera dina obetalda skulder till kreditupplysningsbyråer eller Kronofogdemyndigheten vilket kan påverka din kreditvärdighet och möjlighet att ansöka om framtida krediter. Den här delningen av information gör vi baserat på vårt berättigade intresse att driva in och sälja skulder (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att driva in och sälja skulder. Vi säkerställer att behandlingen det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 2.

7.3.3 VISA och leverantörer av digitala plånböcker.

Beskrivning av mottagare: Vi delar uppgifter om dig och dina köp när du använder Klarnakortet med VISA och med medlemmar inom VISA:s kortnätverk. Om du dessutom lägger till Klarnakortet till din digitala plånbok kan vi behöva dela dina uppgifter med leverantören av plånboken ifråga vilket i så fall sker enligt den leverantörens dataskyddsinformation.

Syfte och laglig grund: Delningen sker i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra korttransaktionerna, förhindra bedrägerier och följa reglerna för VISA:s kortnätverk. Om du förnyar ditt Klarnakort eller får ett nytt kort kommer vi att överföra denna information till VISA för att VISA ska kunna informera tredje parter med vilka du tidigare valt att spara dina kortuppgifter (till exempel för återkommande transaktioner). Delningen sker för att fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

7.3.4 Köpare av utestående skulder (som ännu inte förfallit).

Beskrivning av mottagaren: Klarna kan överlåta din utestående skuld till företag som köper skulder.

Syfte och laglig grund: Vid överlåtelse av din skuld till en köpare och löpande tills dess den betalas av dig kommer Klarna att dela dina kontakt- och identifikationsuppgifter (namn, födelsedatum, personnummer, adress, och telefonnummer), information om din ekonomi (såsom kvarvarande kredit och dina återbetalningar och eventuell negativ betalningshistorik på den aktuella skulden), och information om de varor/tjänster som skulden relaterar till. Köparen kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation, som du får information om i samband med att skulden överlåts.

Delningen av personuppgifter med olika köpare sker baserat på vårt berättigade intresse att sälja utestående skulder som en del i bedrivandet av vår verksamhet (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vi säkerställer att behandlingen det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina personuppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 2.

7.4 KATEGORIER AV MOTTAGARE VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN KLARNAKONTON (SPAR- OCH BETALKONTON).

7.4.1 Kreditinstitut och andra finansiella institut.

Beskrivning av mottagare: Vi delar dina uppgifter med kreditinstitut och andra finansiella institut (såsom andra banker) när du utför transaktioner eller betalningar till andra konton.

Syfte och laglig grund: Om du har gjort betalningar till ett Klarnakonto kommer Klarna att behandla den information vi tagit emot från den bank du använde för transaktionen, såsom kontakt- och identifikationsuppgifter samt betalningsinformation. Om du utför transaktioner eller betalningar till konton i andra banker kommer Klarna också att vidarebefordra vissa av dina kontakt- och identifikationsuppgifter samt betalningsinformation till mottagaren och mottagarens kreditinstitut eller finansiella institut. Delningen sker för att fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

7.5 Kategorier av mottagare som Klarna delar dina personuppgifter med när du använder Klarnas Shoppingtjänst.

Villkoren för Klarnas Shoppingtjänst hittar du här.

7.5.1 Affiliate-nätverk.

Beskrivning av mottagare: När du väljer att klicka på en sponsrad länk i Klarna-appen eller på vår hemsida och som länkar till en butik, produkt eller tjänst kommer du att omdirigeras till ett annat företags hemsida genom en tredje part, ett så kallat “affiliate-nätverk”. Här kan du hitta information om vilka affiliate-nätverk vi samarbetar med (du hittar dessa i den vänstra kolumnen via länken). Affiliate-nätverket behandlar information från din enhet i enlighet med sin egen dataskyddsinformation (du hittar dessa i den högra kolumnen via samma länk som ovan). Det är dock butiken du besöker genom den sponsrade länken som bestämmer vilket affiliate-nätverk som kommer att behandla din information, och vanligtvis samarbetar en butik bara med ett nätverk. Du kan få information om vilket nätverk genom att kontakta oss (eller butiken).

Syfte och laglig grund: Affiliate-nätverket kan komma att placera spårningsteknik på din enhet som innehåller information om att du klickat på en sådan länk i Klarna-appen, och som sedan används för att dokumentera ditt besök hos butiken för att räkna ut potentiell provision till Klarna.

Affiliate-nätverket kan komma att behandla dina personuppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Klarna bedömt att vi har ett berättigat intresse att tillhandahålla länkar som är sponsrade till dig för att marknadsföra butiker i Klarna-appen och på vår hemsida. Vi säkerställer att behandlingen det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 2.

7.5.2 Google.

7.5.2.1. RECAPTCHA

Beskrivning av mottagare: När du använder Klarna-appen genom vår webbportal så kommer Google att samla in din enhetsinformation genom Googles reCAPTCHA tjänst som implementerats där, i vissa fall tillsammans med ytterligare information som du själv väljer att skriva in i reCAPTCHA-tjänsten.

Syfte och laglig grund: Klarna behandlar den här informationen baserat på Klarnas berättigade intresse att bedriva sin verksamhet (Artikel 6(1)(f) GDPR), eftersom reCAPTCHA-tjänsten förhindrar missbruk av våra tjänster (exempelvis genom att bottar hindras från att försöka logga in hos oss). Google kommer att behandla denna information i enlighet med sina användarvillkor och integritetspolicy. Vi säkerställer att behandlingen det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 2.

7.5.2.2. GOOGLE MAPS

Beskrivning av mottagare: För att visa var ditt paket befinner sig och var det levererats på en karta integrerad i Klarna-appen delar vi relevant leveransadress med Google. Google kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med Google Maps/Google Earths användarvillkor och integritetspolicy.

Syfte och laglig grund: Klarna delar denna information baserat på Klarnas berättigade intresse att bedriva sin verksamhet (Artikel 6(1)(f) GDPR). Genom att använda Google Maps kan vi visa dig leveransadressen på en karta integrerad i Klarna-appen. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 2.

7.5.3 Samarbetspartners inom ramen för Klarnas Kontoinformationstjänst och erbjudande- och förmånsprogram.

Beskrivning av mottagare: Samarbetspartners inom ramen för Klarnas Kontoinformationstjänst och erbjudande- och förmånsprogrammet.

Syfte och laglig grund: Om du väljer att ta del av erbjudanden och förmåner som Klarna levererar inom ramen för Klarnas Kontoinformationstjänst eller erbjudande- och förmånsprogrammet, delar Klarna de personuppgifter som krävs för att du ska kunna ta del av erbjudandet med våra samarbetspartners (vilket inkluderar det faktum att du är kund till Klarna). Vilka personuppgifter som delas framgår i samband med varje erbjudande. Delningen sker för att fullgöra avtalet mellan dig och Klarna (Artikel 6(1)(b) GDPR).

7.5.4 Logistik- och transportföretag.

Beskrivning av mottagare: Logistik- och transportföretag.

Syfte och laglig grund: Klarna kommer att dela dina personuppgifter med logistik- och transportföretag som levererar de varor du beställt, om du har anmält dig till paketspårning. Exempel på uppgifter vi delar är kontakt- och identifikationsuppgifter samt spårningsnummer.

Logistik- och transportföretag behandlar dina uppgifter i enlighet med deras egen dataskyddsinformation. Delningen sker för att fullgöra avtalet mellan dig och Klarna (Artikel 6(1)(b) GDPR).

7.5.5 Analysverktyg för installationen av Klarna-appen.

Beskrivning av mottagare: För att möjliggöra för oss att analysera vilka markandsföringstjänster på sociala medier som är effektivast när det gäller att öka antalet installationer av Klarna-appen, kommer vi dela viss information med tredje parts annonsörer på sociala medier. Den information vi delar är din installation av Klarna-appen och din enhets-ID. Annonsörer på sociala medier kommer använda denna information för att hänföra installationer till en viss kampanj. Vissa kan även använda den insamlade informationen för sina egna syften i enlighet med deras egna policyer för integritetsskydd som du finner här. Du kan få mer information om detta genom att kontakta oss.

Syfte och laglig grund: Vi kommer samla in information från din enhet med användning av spårningsteknik som innehåller information om din installation av Klarna-appen och din enhets-ID, som därefter kan användas för att avgöra om din installation kan hänföras till en viss annons på sociala medier.

Behandlingen baseras på intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägning har Klarna fastställt att vi har ett berättigat intresse av att avgöra vilka annonsörer på sociala medier som mest effektivt annonserar om Klarna-appen för att möjliggöra för Klarna att effektivt använda sina betalningsmedel. Vi säkerställer att den behandling detta medför är nödvändig för att tillgodose detta intresse och att vårt intresse väger tyngre än din rättighet att dina uppgifter inte ska behandlas i detta syfte.

Du har rätt att invända mot denna behandling, av skäl som är förknippade till omständigheterna i ditt specifika fall. Se avsnitt 2 för mer information om dina rättigheter.

7.5.6 Annonstjänster.

Beskrivning av mottagare: Du kan se annonser från Klarna när du är på andra webbplatser och appar, som t.ex. på sociala medier. Vi hanterar detta genom en rad digitala nätverk för annonser och använder ett flertal olika annonstekniker. För att möjliggöra för oss att göra detta, kan vi dela vissa uppgifter med tredje parts annonsörer på sociala medier, som t.ex. din enhets-ID och information om din användning av Klarnas tjänster. Annonsörer på sociala medier kommer använda dessa uppgifter för att tillhandahålla dig med relevanta annonser. En del kan även använda insamlade uppgifter för sina egna syften och i enlighet med deras egna policyer för integritetsskydd som du finner här. Du kan få mer information om detta genom att kontakta oss.

Syfte och laglig grund:
Vi kommer samla in information från din enhet genom användning av spårningsteknik som innehåller information om din användning av Klarnas tjänster och din enhets-ID, som därefter används för att avgöra vad för annonser som är relevanta för dig och tillhandahålla dig med dem.

Beroende på vilka nätverk för annonsering och tekniker som används för de specifika annonser du ser, baseras behandlingen antingen på att du har gett ditt samtycke till (enligt Artikel 6(1)(a) i GDPR) eller om vi har ett berättigat intresse för att göra detta baserat på tillgodoseende av berättigade intressen (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid avvägande av intressen har Klarna fastställt att vi och du har ett berättigat intresse av att kartlägga vad för typ av annonser vi ska tillhandahålla dig med. Vi säkerställer att den behandling detta medför är nödvändig för att tillgodose det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rättighet att dina uppgifter inte behandlas i detta syfte.


Denna behandling kan innebära profilering som har till syfte att skräddarsy tjänstens innehåll baserat på vad vi tror du kan vara intresserad av. Du kan läsa mer om profilering i avsnitt 6.

Du har rätt att invända mot denna behandling, av skäl som är förknippade till omständigheterna i ditt specifika fall. Se avsnitt 2 för mer information om dina rättigheter.

7.6 KATEGORIER AV MOTTAGARE SOM KLARNA DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED OM DU KONTAKTAR VÅR KUNDTJÄNST GENOM SOCIALA MEDIER.

7.6.1 Sociala medier.

Beskrivning av mottagare: Sociala medieföretag såsom Facebook, Instagram eller Twitter.

Syfte och laglig grund: Om du kontaktar oss via sociala medier såsom Facebook eller Twitter så kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas också av dessa företag, i enlighet med deras dataskyddsinformation. Delningen sker för att fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

8. När kan vi överföra dina personuppgifter utanför EU, och hur skyddar vi dem då?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Men i vissa situationer, såsom när vi delar din information inom Klarnakoncernen eller med en leverantör eller underleverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan det vara så att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES. Klarna säkerställer alltid att samma höga skyddsnivå gäller för dina personuppgifter enligt GDPR, även när uppgifterna överförs utanför EU/EES. Dina rättigheter till uppgifterna (som du kan läsa mer om i avsnitt 2) påverkas inte heller av att uppgifterna överförs utanför EU/EES. Mer information om vilka mottagare vi delar information med hittar du i avsnitt 7.

När du handlar hos en butik som ligger i ett land utanför EU/EES-området kommer vår delning av dina uppgifter med den butiken innebära att dina uppgifter överförs till ett land utanför EU-/EES.

Vill du ha mer information om våra skyddsåtgärder kan du alltid kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du i avsnitt 12. Du hittar mer information om vilka länder som anses ha en “adekvat skyddsnivå” på EU-kommissionens hemsida, och du kan läsa mer om standardklausuler på svenska Integritetsskyddsmyndighetens hemsida här.

Särskilda skyddsåtgärder som Klarna använder vid överföring utanför EU/EES

Länder utanför EU/EES kan ha lagar som innebär att offentliga myndigheter kan ha rätt att begära ut personuppgifter som lagras i landet i syfte att bekämpa brottslighet eller försvara nationell säkerhet. Oavsett om det är vi eller någon av våra leverantörer som behandlar dina personuppgifter kommer vi att säkerställa en hög skyddsnivå vid ett överförande av dessa och att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande dataskyddskrav (såsom GDPR). Sådana lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat att säkerställa:

 • om EU-kommissionen har beslutat att det land utanför EU/EES till vilket dina personuppgifter överförs uppnår en “adekvat” skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå som GDPR ger. Detta innebär exempelvis att uppgifterna fortsätter skyddas från obehörig åtkomst och att du kan göra dina rättigheter i förhållande till uppgifterna gällande, eller

 • att EU-kommissionens standardklausuler ingåtts mellan Klarna och mottagaren av personuppgifterna utanför EU/EES. Det innebär att mottagaren garanterar att det skydd för dina personuppgifter som GDPR ger fortfarande gäller. I dessa fall bedömer vi också om det finns lagstiftning i mottagarlandet som påverkar skyddet för dina personuppgifter. Om det krävs vidtar vi särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES.

Om du väljer att handla från en butik belägen utanför EU/EES så innebär detta att dina personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES. Det skulle annars inte vara möjligt att administrera ditt köp. Vid denna överföring skyddas uppgifterna primärt av Klarna genom att EU-kommissionens standardklausuler ingåtts mellan Klarna och den butik du handlar ifrån (och butikens lokala Klarnabolag). Som beskrivs ovan kan dock landet där butiken eller det lokala Klarnabolaget är baserade ha lagstiftning som innebär att EU-kommissionens standardklausuler inte ger ett effektivt skydd för dina personuppgifter. Exempelvis kan nationella myndigheter i landet ifråga där butiken är belägen ha möjlighet att få tillgång till dina uppgifter i enlighet med lokal lagstiftning. Trots detta kommer Klarna att behöva överföra dina uppgifter till butiken du valt att handla hos och dess lokala Klarnabolag, så länge som detta krävs för att genomföra ditt köp.

9. Så länge sparar vi dina personuppgifter

Hur länge Klarna sparar dina uppgifter beror på vilket syfte uppgifterna används för:

 • Personuppgifter som används för det avtalsrättsliga förhållandet mellan dig och Klarna sparar Klarna normalt så länge som avtalet gäller och därefter högst i 10 år på grund av regler om preskription.

 • Personuppgifter som Klarna måste spara enligt gällande lag, såsom penningtvätts- och bokföringslagstiftning, sparas i normalt 5 respektive 7 år.

 • Ingås inget avtal mellan dig och Klarna eller om uppgifterna inte behövs för uppfyllandet av ett lagkrav, sparas uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för att fullfölja respektive syfte med vår behandling (oftast 3 månader) (mer information hittar du i tabellen i avsnitt 4).

 • I vissa begränsade fall kan uppgifterna behöva sparas längre på grund av lagstiftningen om kapitaltäckning som Klarna måste uppfylla.

De lagkrav som beskrivs ovan innebär att Klarna inte får radera dina personuppgifter även om du begär att få dem raderade som beskrivs i avsnitt 2. Har vi inget lagkrav att behålla uppgifterna, måste vi istället göra en avvägning om vi behöver uppgifterna för att skydda oss från legala anspråk.

Tänk på att även fast vi måste behålla dina uppgifter för exempelvis lagkrav, så betyder det inte att dina uppgifter samtidigt också får användas av oss för andra syften än just att uppfylla lagkrav. Klarna gör en bedömning av varje enskilt syfte om hur länge vi får använda dina uppgifter som du kan läsa mer om i avsnitt 4.

10. Hur vi använder kakor (cookies) och annan spårningsteknik

För att tillhandahålla en skräddarsydd och smoooth upplevelse använder Klarna kakor och liknande spårningsteknik i våra olika gränssnitt, såsom vår hemsida, Klarna-appen och i kassan hos en butik som använder Klarna. Du kan hitta information om den spårningsteknik som Klarna använder, och information om hur du accepterar eller avböjer spårningstekniken, i respektive gränssnitt.

11. Opdatering af disse databeskyttelsesoplysninger

Vi arbejder konstant på at forbedre vores tjenester, så du får en endnu mere smidig brugeroplevelse. Det kan betyde ændringer i eksisterende og fremtidige tjenester. Hvis en sådan forbedring kræver varsel eller samtykke i henhold til gældende lovgivning, vil du blive underrettet eller givet mulighed for at give dit samtykke. Det er også vigtigt, at du læser disse databeskyttelsesoplysninger, hver gang du bruger en af ​​vores tjenester, da behandlingen af ​​dine personoplysninger kan afvige fra din tidligere brug af den pågældende tjeneste.

12. Kontaktoplysninger for Klarna

Klarna Bank AB (publ) er registreret hos det svenske selskabsregistreringskontor med registreringsnummer 556737-0431 og har hovedkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.

Klarna har en databeskyttelsesansvarlig og en række databeskyttelsesspecialister. Vi har også et kundeserviceteam, der håndterer databeskyttelsesspørgsmål. Du kan nå alle disse via dataskydd@klarna.se . Hvis du specifikt ønsker at komme i kontakt med Klarnas databeskyttelsesansvarlige, bedes du oplyse dette i emnefeltet.    

Klarna Bank AB (publ) overholder svensk databeskyttelseslovgivning. Besøg www.klarna.se for mere information om Klarna.